Förtroendevalda Göteborgs Stad

Anne-Christine Sjöblom (M)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kretslopps- och vattennämnden Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31