Förtroendevalda Göteborgs Stad

Anne-Christine Sjöblom (M)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Bohuskustens Vattenvårdsförbund Suppleant 2018-02-22 - 2019-06-30
Kretslopps- och vattennämnden Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31