Förtroendevalda Göteborgs Stad

Emma Yllivallo Altenhammar (SD)

Kontaktinformation

Telefon:
0761-95 05 19 (mobil)

E-post:
emma.altenhammar@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice Ledamot 2022-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kontaktforum för studentfrågor Representant 2021-12-15 2022-12-31