Förtroendevalda Göteborgs Stad

Emma Yllivallo Altenhammar (SD)

Kontaktinformation

E-post:
emma.altenhammar@politiker.goteborg.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice Ledamot 2022-01-01 - 2022-12-31
Kontaktforum för studentfrågor Representant 2021-12-15 - 2022-12-31