Förtroendevalda Göteborgs Stad

Claes Johansson (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0739-02 54 91 (mobil)

E-post:
claes.johansson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gryaab Ledamot 2018-01-18 - 2019-03-31
Kretslopps- och vattennämnden Ledamot och ordförande 2019-01-01 - 2019-12-31