Förtroendevalda Göteborgs Stad

Anca-Maria Dumitrescu (M)

Kontaktinformation

E-post:
anca.maria.dumitrescu@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Stadsdelsnämnd Östra Göteborg Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31