Förtroendevalda Göteborgs Stad

Susanne Zetterberg Jensen (M)

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragPeriod
Familjebostäder i Göteborg AB Lekmannarevisor 2018-02-01 - 2019-03-31
Försäkrings AB Göta Lejon Lekmannarevisorssuppleant 2018-01-18 - 2019-03-31
Göteborg & Co AB Lekmannarevisorssuppleant 2018-01-18 - 2019-03-31
Samordningsförbund Göteborg Centrum Revisorersättare 2019-01-01 - 2019-06-30
Samordningsförbund Göteborg Hisingen Revisorersättare 2019-01-01 - 2019-06-30
Samordningsförbund Göteborg Nordost Revisorersättare 2019-01-01 - 2019-06-30
Samordningsförbund Göteborg Väster Revisorersättare 2019-01-01 - 2019-06-30
Stadsrevisionen Revisor 2019-01-01 - 2019-12-31
Stadsrevisionen, revisorskollegium Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31