Förtroendevalda Göteborgs Stad

Kjell A Gustafsson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0725-61 77 44 (mobil)

E-post:
kjell.gustafsson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kretslopps- och vattennämnden Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31
Lantmäterimyndigheten i Göteborg (Gode män) God man 2019-01-01 - 2022-12-31
Lokalnämnden Ersättare 2019-03-28 - 2019-12-31