Förtroendevalda Göteborgs Stad

Kjell A Gustafsson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
031-18 05 12 (bostad)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kretslopps- och vattennämnden Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31
Lantmäterimyndigheten i Göteborg (Gode män) God man 2019-01-01 - 2022-12-31