Förtroendevalda Göteborgs Stad

Finn Hellman (V)

Kontaktinformation

Telefon:
0709-69 95 44 (mobil)

E-post:
finn.hellman@politiker.goteborg.se

Uppdrag (14 st)

OrganisationUppdragPeriod
Apotekaren Fredrik Mossbergs donation Ledamot 2019-04-25 - 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ersättare 2018-12-01 - 2022-11-30
Julius Lindströms stiftelse Ledamot 2019-04-25 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Osbeckska fonden Ledamot 2019-04-25 - 2022-12-31
Samfond för barn med särskilda behov (VI) Ledamot 2019-04-25 - 2022-12-31
Stiftelsen Adolf och Gertrud Bratts donationsfond Ledamot 2019-04-25 - 2022-12-31
Stiftelsen Emil och Wilma Björklunds donationsfond Ledamot 2019-04-25 - 2022-12-31
Stiftelsen för Hyresfonden Pauvres Honteux Ledamot 2019-04-25 - 2022-12-31
Stiftelsen Hilda Henriques fond Ledamot 2019-04-25 - 2022-12-31
Stiftelsen Hugo Scharfenbergs donation Ledamot 2019-04-25 - 2022-12-31
Stiftelsen Martin Jacobssons pensionsfond Ledamot 2019-04-25 - 2022-12-31
Söderborgska m fl stiftelser Ledamot 2019-04-25 - 2022-12-31