Förtroendevalda Göteborgs Stad

Svante Bergh (M)

Kontaktinformation

E-post:
svante.bergh@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kretslopps- och vattennämnden Ersättare 2022-05-19 2022-12-31