Förtroendevalda Göteborgs Stad

Jesper Berglund (V)

Kontaktinformation

E-post:
jesper.berglund@politiker.goteborg.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kamratföreningen Länken i Göteborg Ersättare 2019-01-31 - 2019-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ersättare 2018-11-22 - 2022-10-14
Nämnden för Konsument- och Medborgarservice Ledamot och 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2019-12-31
Valnämnden Ledamot och 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2019-12-31