Förtroendevalda Göteborgs Stad

Viktoria Tryggvadottir Rolka (S)

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arbetsgrupp för lokala åtgärder för ett fossilfritt Göteborg Representant 2019-05-08 - 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Göteborgs Stads råd för funktionshindersfrågor Ledamot 2019-05-08 - 2022-12-31
Göteborgs Stadshus AB Suppleant 2019-04-25 - 2020-03-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-05-02 - 2022-12-31
Partnership Management Committee Representant 2019-05-08 - 2022-12-31
Stadsdelsnämnd Västra Göteborg Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31