Förtroendevalda Göteborgs Stad

Viktoria Tryggvadottir Rolka (S)

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Göteborgs Stads Leasings AB Suppleant 2018-01-18 - 2019-03-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Stadsdelsnämnd Västra Göteborg Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31