Förtroendevalda Göteborgs Stad

David Lega (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
031-368 00 33 (arbete)

E-post:
david.lega@politiker.goteborg.se

Bild på David Lega

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Borgerlig vigsel, Vigselförrättare vigselförrättare 2019-01-31 - 2022-12-31
Eurocities: Kulturforumet Representant 2019-02-06 - 2022-12-31
Fastighetsnämnden Ledamot och ordförande 2019-01-01 - 2019-12-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Göteborgs Stads råd för funktionshindersfrågor Ledamot och ordförande 2019-02-27 - 2022-12-31
Göteborgs Stadshus AB Ledamot 2019-02-21 - 2020-03-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens Äldreberedning Ledamot och ordförande 2019-02-06 - 2022-12-31
Ö-dialogen Representant 2019-04-10 - 2022-12-31