Förtroendevalda Göteborgs Stad

Lars Andreasson (VägV)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Miljö- och klimatnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31