Förtroendevalda Göteborgs Stad

Björn Oxe (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0727-29 07 29 (mobil)

E-post:
bjorn.oxe@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Gryaab Suppleant 2022-01-27 2023-03-31
Göteborgs Stads inköps och upphandlingsnämnd Ersättare 2022-01-01 2022-12-31
Robert Dicksons stiftelse Ledamot 2019-01-01 2022-12-31