Förtroendevalda Göteborgs Stad

Jenny Broman (V)

Kontaktinformation

Telefon:
0704-54 74 17 (mobil)

E-post:
jenny.broman@politiker.goteborg.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Göteborgs Grundskolenämnd Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31
Göteborgs Stadsteater AB Ledamot 2018-01-18 - 2019-03-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31