Förtroendevalda Göteborgs Stad

Jöran Fagerlund (V)

Kontaktinformation

Telefon:
0736-45 00 52 (mobil)

E-post:
joran.fagerlund@politiker.goteborg.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Fastighets AB Rantorget Ledamot 2018-01-18 - 2019-03-31
Higab Ledamot 2018-01-18 - 2019-03-31
Kretslopps- och vattennämnden Ledamot och 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2019-12-31
Robert Dicksons stiftelse Ledamot 2018-12-20 - 2019-12-31