Förtroendevalda Göteborgs Stad

Gertrud Ingelman (V)

Kontaktinformation

E-post:
gertrud.ingelman@politiker.goteborg.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Bohuskustens Vattenvårdsförbund Ledamot 2019-02-21 - 2020-06-30
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
GS Buss AB Ledamot 2019-02-21 - 2020-03-31
GS Trafikantservice AB Ledamot 2019-02-21 - 2020-03-31
Göta Älvs Vattenvårdsförbund Ledamot 2019-02-21 - 2020-06-30
Göteborgs Stads Parkerings AB (Parkeringsbolaget) Ledamot 2019-02-21 - 2020-03-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Trafiknämnden Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31