Förtroendevalda Göteborgs Stad

Shadiye Heydari (S)

Kontaktinformation

E-post:
shadiye.heydari@politiker.goteborg.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Bygga Hem i Göteborg AB Ledamot 2018-01-18 - 2019-03-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Förvaltnings AB Framtiden Ledamot 2018-01-18 - 2019-03-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Stadsdelsnämnd Angered Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31