Förtroendevalda Göteborgs Stad

Susanne B Ligander Sillberg (S)

Kontaktinformation

E-post:
susanne.ligander@politiker.goteborg.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Stadsdelsnämnd Majorna-Linné Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31
Valberedningen, i alfabetisk ordning Ersättare 2018-10-15 - 2019-10-14