Förtroendevalda Göteborgs Stad

Christer O Holmgren (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0707-51 60 93 (mobil)

E-post:
christer.holmgren@politiker.goteborg.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
AB Liseberg Skår 40:17 Ledamot 2019-02-21 - 2020-03-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ersättare 2018-12-01 - 2022-11-30
Hotell Liseberg Heden AB Ledamot 2019-02-21 - 2020-03-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2018-12-20 - 2022-10-14
Liseberg AB Ledamot 2019-02-21 - 2020-03-31
Lisebergs Gäst AB Ledamot 2019-02-21 - 2020-03-31
Lokalnämnden Ledamot och ordförande 2019-01-01 - 2019-12-31