Förtroendevalda Göteborgs Stad

Karolina Mildgrim (KD)

Kontaktinformation

E-post:
karolina.mildgrim@politiker.goteborg.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Stadsdelsnämnd Angered Ledamot och 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2019-12-31