Förtroendevalda Göteborgs Stad

Urban Junevik (V)

Kontaktinformation

E-post:
urban.junevik@politiker.goteborg.se

Bild på Urban Junevik

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Park- och naturnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31
Stadsdelsnämnd Västra Göteborg Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31