Förtroendevalda Göteborgs Stad

Ellen M H Mittikka (S)

Kontaktinformation

Telefon:
031-330 76 89 (bostad)
031-332 11 34 (arbete)

Postadress:
Saffransgatan 20 424 42 Angered
(bostad)

E-post:
ellen.mittika@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Stadsdelsnämnd Angered Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31