Förtroendevalda Göteborgs Stad

Toni Orsulic (M)

Kontaktinformation

Telefon:
031-55 54 47 (bostad)

Postadress:
Brunnehagen 16 417 47 Göteborg
(bostad)

E-post:
toni.orsulic@politiker.goteborg.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2017-01-01 - 2018-12-31
Göteborgs Stads inköps och upphandlingsnämnd Ledamot och 2:e vice ordförande 2017-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges presidium Ledamot och 1:e vice ordförande 2018-10-25 - 2018-12-20
Kulturnämnden Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Referensgrupp för Romsk inkludering Representant 2015-01-21 - 2018-12-31