Förtroendevalda Göteborgs Stad

Lena Landén-Olsson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0705-09 46 29 (mobil)

E-post:
lena.landen-ohlsson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Emily Wijks stiftelse Ledamot 2018-01-01 - 2020-12-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2019-05-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Stadsdelsnämnd Östra Göteborg Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31