Förtroendevalda Göteborgs Stad

Elin Chorzynski (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0721-59 93 89 (mobil)

E-post:
elin.chorzynski@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Stadsdelsnämnd Angered Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31