Förtroendevalda Göteborgs Stad

Ann-Britt Bodin (V)

Kontaktinformation

Telefon:
0736-54 22 44 (mobil)

E-post:
ann-britt.bodin@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Lantmäterimyndigheten i Göteborg (Gode män) God man 2019-01-01 - 2022-12-31
Stadsdelsnämnd Majorna-Linné Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31
Stiftelsen Carlanderska Sjukhuset Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31