Förtroendevalda Göteborgs Stad

Margareta Broang (M)

Kontaktinformation

Telefon:
031-28 00 31 (bostad)
031-28 34 50 (arbete)

Postadress:
Prinsgatan 7 A 413 05 Göteborg
(bostad)

E-post:
margareta.broang@kommunfullmaktige.goteborg.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2017-03-16 - 2018-12-31
Göteborgs Stads Parkerings AB (Parkeringsbolaget) Ledamot 2018-02-22 - 2019-03-31
Trafiknämnden Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Överförmyndarnämnden Ersättare 2017-09-14 - 2018-12-31