Förtroendevalda Göteborgs Stad

Margareta Broang (M)

Kontaktinformation

Telefon:
031-28 00 31 (bostad)
031-28 34 50 (arbete)

Postadress:
Götabergsgatan 28 411 34 Göteborg
(bostad)

E-post:
margareta.broang@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Göteborgs Stads Parkerings AB (Parkeringsbolaget) Ledamot 2019-02-21 - 2020-03-31
Trafiknämnden Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31
Överförmyndarnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31