Förtroendevalda Göteborgs Stad

Jessica Blixt (D)

Kontaktinformation

E-post:
jessica.blixt@politiker.goteborg.se

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragPeriod
Borgerlig vigsel, Vigselförrättare vigselförrättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ledamot 2018-12-01 - 2022-11-30
Göteborgs Förskolenämnd Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31
Göteborgs Grundskolenämnd Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kontaktforum för studentfrågor Representant 2019-02-06 - 2022-12-31
Referensgrupp för ungdomsfullmäktige Ledamot 2019-02-06 - 2022-12-31