Förtroendevalda Göteborgs Stad

Rasmus Ragnarsson (SD)

Kontaktinformation

E-post:
rasmus.ragnarsson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Kontaktforum för studentfrågor Representant 2019-02-06 - 2022-12-31
Stadsdelsnämnd Centrum Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31