Förtroendevalda Göteborgs Stad

Hanna Klang (V)

Kontaktinformation

E-post:
hanna.klang@politiker.goteborg.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Boplats Göteborg AB Ledamot 2019-01-02 - 2019-03-31
Byggnadsnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Samordningsförbund Göteborg Centrum Ersättare 2019-01-01 - 2019-06-30
Samordningsförbund Göteborg Väster Ersättare 2019-01-01 - 2019-06-30