Förtroendevalda Göteborgs Stad

Peter Danielsson (D)

Kontaktinformation

Telefon:
0707-44 68 68 (mobil)

Postadress:
Nickes Väg 11 423 49 Torslanda
(bostad)

E-post:
peter.danielsson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arbetsgrupp för lokala åtgärder för ett fossilfritt Göteborg Representant 2019-04-10 - 2022-12-31
Fastighetsnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Gryaab Ledamot 2019-02-21 - 2020-03-31
Göteborg Energi AB Suppleant 2019-02-21 - 2020-03-31
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB Suppleant 2019-02-21 - 2020-03-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kretslopps- och vattennämnden Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31
Miljö- och klimatnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31