Förtroendevalda Göteborgs Stad

Peter Danielsson (D)

Kontaktinformation

E-post:
peter.danielsson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Fastighetsnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
GS Buss AB Ledamot 2019-01-02 - 2019-03-31
GS Trafikantservice AB Ersättare 2019-01-02 - 2019-03-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kretslopps- och vattennämnden Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31
Miljö- och klimatnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31