Förtroendevalda Göteborgs Stad

Birgitta Lindgren Karlsson (D)

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Göteborgs Förskolenämnd Ledamot 2020-01-01 - 2020-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2019-09-12 - 2022-10-14
Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning Ledamot 2020-01-01 - 2020-12-31