Förtroendevalda Göteborgs Stad

Ulf Carlsson (MP)

Kontaktinformation

E-post:
ulf.carlsson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Bohuskustens Vattenvårdsförbund Suppleant 2019-03-28 - 2020-06-30
Fastighets AB Rantorget Ledamot 2019-02-21 - 2020-03-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ersättare 2018-12-01 - 2022-11-30
Higab Ledamot 2019-02-21 - 2020-03-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Stadsdelsnämnd Örgryte-Härlanda Ledamot och 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2019-12-31
Valberedningen, i alfabetisk ordning Ledamot 2018-10-15 - 2019-10-14