Förtroendevalda Göteborgs Stad

Björn Åhlin (MP)

Kontaktinformation

E-post:
bjorn.ahlin@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ersättare 2022-12-01 2026-11-30
Göteborgs Stads äldre samt vård och omsorgsnämnd Ledamot 2023-01-01 2023-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14