Förtroendevalda Göteborgs Stad

Daniel Bernmar (V)

Kontaktinformation

E-post:
daniel.bernmar@politiker.goteborg.se

Bild på Daniel Bernmar

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Eurocities: Ekonomiska utvecklingsforumet Representant 2019-02-06 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Göteborgs Stads Pensionärsråd Ersättare 2021-10-27 2022-12-31
Göteborgs Stads trygghetsråd Ledamot 2020-09-30 2022-12-31
Göteborgs Stadshus AB Ledamot 2022-01-27 2023-03-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot och 2:e vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens Arbetsutskott Ledamot och vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens presidium Ledamot och 2:e vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Samverkan Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg (HSNG) och Göteborgs Stad/Kommunstyrelsen Representant 2019-02-27 2022-12-31