Förtroendevalda Göteborgs Stad

Abdullahi Mohamed (MP)

Kontaktinformation

E-post:
abdullahi.abdullahi@politiker.goteborg.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Boplats Göteborg AB Ledamot 2021-01-28 - 2022-03-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Göteborgs Stads socialnämnd Nordost Ersättare 2021-01-01 - 2021-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kontaktforum för studentfrågor Representant 2019-10-23 - 2022-12-31
Referensgrupp för ungdomsfullmäktige Ledamot 2019-02-06 - 2022-12-31