Förtroendevalda Göteborgs Stad

Jan-Olof Ekelund (D)

Kontaktinformation

E-post:
jan-olof.ekelund@politiker.goteborg.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Göteborgs Hamn AB Ledamot 2019-02-21 - 2020-03-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Park- och naturnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31