Förtroendevalda Göteborgs Stad

Lillemor Williamsson (D)

Kontaktinformation

E-post:
lillemor.williamsson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-09-12 - 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ledamot 2020-01-23 - 2022-11-30
Göteborgs Stads socialnämnd Sydväst Ersättare 2021-01-01 - 2021-12-31
Ingeborg och Knut J:son Mark Stiftelse Ledamot 2019-01-01 - 2021-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Kulturnämnden Ledamot 2021-01-01 - 2021-12-31