Förtroendevalda Göteborgs Stad

Lillemor Williamsson (D)

Kontaktinformation

E-post:
lillemor.williamsson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Ingeborg och Knut J:son Mark Stiftelse Ledamot 2019-01-01 - 2021-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Stadsdelsnämnd Västra Göteborg Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31