Förtroendevalda Göteborgs Stad

Naod Habtemichael (C)

Kontaktinformation

E-post:
naod.habtemichael@politiker.goteborg.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arbetsgrupp för lokala åtgärder för ett fossilfritt Göteborg Representant 2019-05-29 - 2019-12-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kontaktforum för studentfrågor Representant 2019-02-06 - 2022-12-31
Trafiknämnden Ledamot och 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2019-12-31
Valberedningen, i alfabetisk ordning Ledamot 2018-10-15 - 2019-10-14