Förtroendevalda Göteborgs Stad

Torkel G A Bergström (D)

Kontaktinformation

Telefon:
0734-41 41 43 (mobil)

E-post:
torkel.bergstrom@politiker.goteborg.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Bostads AB Poseidon Ledamot 2019-02-21 - 2020-03-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Stadsdelsnämnd Centrum Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31