Förtroendevalda Göteborgs Stad

Alexander Berggren (SD)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ersättare 2019-02-04 - 2022-10-14
Stadsdelsnämnd Västra Göteborg Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31