Förtroendevalda Göteborgs Stad

Alexander Berggren (SD)

Kontaktinformation

E-post:
alexander.berggren@politiker.goteborg.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-03-28 - 2022-12-31
Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer Ledamot 2019-02-06 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ersättare 2019-02-04 - 2022-10-14
Stadsdelsnämnd Västra Göteborg Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31