Förtroendevalda Göteborgs Stad

Louise Pettersson (C)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Keillers park Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31
Park- och naturnämnden Ledamot och ordförande 2019-01-01 - 2019-12-31