Förtroendevalda Göteborgs Stad

Kochar Wallad Begi (S)

Kontaktinformation

E-post:
kochar.wallad.begi@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Miljö- och klimatnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31