Förtroendevalda Göteborgs Stad

Charlotte Eriksson (L)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Stadsdelsnämnd Västra Göteborg Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31