Förtroendevalda Göteborgs Stad

Alexander Berggren (D)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Higab Ledamot 2019-02-21 - 2020-03-31
Stadsdelsnämnd Norra Hisingen Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31