Förtroendevalda Göteborgs Stad

Ingela Drenske (D)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kretslopps- och vattennämnden Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31