Förtroendevalda Göteborgs Stad

Max Reijer (MP)

Kontaktinformation

Telefon:
0709-96 23 21 (mobil)

Postadress:
Batterigatan 9 B 415 01 Göteborg
(bostad)

E-post:
maxreijer@gmail.com

Uppdrag (12 st)

OrganisationUppdragPeriod
Apotekaren Fredrik Mossbergs donation Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Boplats Göteborg AB Ledamot 2019-01-02 - 2019-03-31
Julius Lindströms stiftelse Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Lantmäterimyndigheten i Göteborg (Gode män) God man 2019-01-01 - 2022-12-31
Olof och Caroline Wijks stiftelse Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31
Osbeckska fonden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Samfond för barn med särskilda behov (VI) Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
stiftelsen för Hyresfonden Pauvres Honteux Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Stiftelsen Hugo Scharfenbergs donation Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Stiftelsen Makarna Lindeqvists donation (understödsfond) Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Stiftelsen Skogssällskapet Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Söderborgska m fl stiftelser Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31