Förtroendevalda Göteborgs Stad

Per-Håkan Eklund (SD)

Kontaktinformation

E-post:
per.hakan.eklund@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Idrott- och föreningsnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31