Förtroendevalda Göteborgs Stad

Niklas Teodorsson (V)

Kontaktinformation

E-post:
niklas.teodorsson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Stadsdelsnämnd Majorna-Linné Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31
Överförmyndarnämnden Ledamot och vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31