Förtroendevalda Göteborgs Stad

Ali Yaghoubvand (MP)

Kontaktinformation

E-post:
ali.yaghoubvand@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Göteborgs Stads råd för funktionshindersfrågor Ledamot 2019-02-27 - 2022-12-31
Kretslopps- och vattennämnden Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31
Stadsdelsnämnd Lundby Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31