Förtroendevalda Göteborgs Stad

Ali Yaghoubvand (MP)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kretslopps- och vattennämnden Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31
Stadsdelsnämnd Lundby Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31